DPI Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج

DPI Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج
همیشه بر سر اینکه کیفیت چاپ در جوهرافشان ها بهتر است و یا در لیزری ها بحث وجود داشته است. واقعیت این است که نظرات مختلف، که گاه هم بر اثر آزمایش بدست آمده است ، ناشی از برندهای مختلف چاپگرها و کاغذهای مورد استفاده است. اینکه شما کدام برند را و با چه خصوصیاتی خریداری نمایید، بسیار مهم است.

DPI Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج | کارتریج اچ پی

همیشه بر سر اینکه کیفیت چاپ در جوهرافشان ها بهتر است و یا در لیزری ها بحث وجود داشته است. واقعیت این است که نظرات مختلف، که گاه هم بر اثر آزمایش بدست آمده است ، ناشی از برندهای مختلف چاپگرها و کاغذهای مورد استفاده است. اینکه شما کدام برند را و با چه خصوصیاتی خریداری نمایید، بسیار مهم است. یکی از مشکلات چاپگرهای جوهر افشان در سرعت و زمان جذب جوهر بر روی کاغذ است. اگر جوهر به آسانی و با سرعت جذب کاغذ شود، باعث کاهش کیفیت و روشن تر شدن رنگ ها می شود و اگر جوهر دیر جذب کاغذ شود، باعث ایجاد لکه هایی برجسته در سطح کاغذ خواهد شد.

دقت چاپ در چاپگرها بر اساس تعداد نقطه در اینچ و بر حسب DPI بیان می شود. بدیهی است هر چه این عدد بیشتر باشد، ما کیفیت بهتری بدست خواهیم آورد. امروزه حداقل دقت چاپ در چاپگرهای جوهرافشان 1200 در 1200 نقطه در اینچ و حداکثر 1200 در 4800 نقطه در اینچ می باشد.

Country: Iran