CPS Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج

CPS Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج
سرعت چاپ در تمام پرینترها به سه دسته؛ تعداد صفحه در دقیقه یا PPM، تعداد کاراکتر در ثانیه یا CPS و دقیقه بر صفحه MPP تقسیم می شود.

CPS Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج | کارتریج اچ پی

سرعت چاپ در تمام پرینترها به سه دسته؛ تعداد صفحه در دقیقه یا PPM، تعداد کاراکتر در ثانیه یا CPS و دقیقه بر صفحه MPP تقسیم می شود.

امروزه بیشتر از واحد PPM برای نشان دادن سرعت چاپ چاپگرها استفاده می شود. نوع اطلاعاتی که در صفحه وجود دارد، پیچیدگی های آن و تعداد رنگ های مورد نیاز تفاوت های زیادی در زمان چاپ ایجاد می کند. معمولا 4 الی 12 صفحه در دقیقه برای چاپ صفحات سیاه و سفید و 1 الی 2 صفحه در دقیقه برای چاپ صفحات رنگی عددی مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان است. اغلب اعداد و ارقامی که از طرف شرکت های سازنده چاپگرها ارائه می شود ، از واقعیت دور است. حتی در بعضی از موارد برای پی بردن به سرعت واقعی چاپگر خود، می توانید  نصف و یا حتی یک سوم  این عدد را در نظر بگیرید. هم چنین در اعداد اعلام شده توسط این شرکت ها، زمان لازم برای کشیدن کاغذ درون چاپگر محاسبه نمی شود. بهترین راه برای پی بردن به سرعت واقعی چاپگر خود استفاده از یک زمان سنج است!

Country: Iran