کارتریج اچ پی آبا

کارتریج اچ پی آبا
جوهر درون کارتریج همیشه بر سر دو راهی قرار دارد، چرا که از یک طرف ما انتظار داریم وقتی جوهر بر روی کاغذ قرار می گیرد فورا خشک شود و زمانی که هنوز درون کارتریج و نازل است، اصلا خشک نشود! ولی باید بدانیم، کافی است که ما چند هفته از چاپگر خود استفاده نکنیم تا کارتریج آن خشک شود.

کارتریج اچ پی آبا | کارتریج اچ پی

جوهر درون کارتریج همیشه بر سر دو راهی قرار دارد، چرا که از یک طرف ما انتظار داریم وقتی جوهر بر روی کاغذ قرار می گیرد فورا خشک شود و زمانی که هنوز درون کارتریج و نازل است، اصلا خشک نشود! ولی باید بدانیم، کافی است که ما چند هفته از چاپگر خود استفاده نکنیم تا کارتریج آن خشک شود.

پس بهتر است به محض تمام شدن جوهر کارتریج، آن را از پرینتر خارج کرده و در کیسه پلاستیکی قرار دهیم. در غیر این صورت کارتریج فورا خشک شده و باید به دور انداخته شود. در کارتریج رنگی، به محض اتمام اولین رنگ، بهتر است کارتریج را بسته بندی کنیم. برای فهمیدن این موضوع تغییر رنگ طبیعی تصاویر به ما کمک می کند تا متوجه اتمام یک رنگ شویم.

لازم به ذکر است اگر هرچه سریعتر کارتریج را پر کنیم، شانس کار مجدد با آن را خواهید داشت!

Country: Iran