جوهر کارتریج Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج

جوهر کارتریج Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج
عکسی را چاپ کرده اید ولی می‌بینید که در آن خطوط اضافی دیده می‌شود! این خطوط از کجا پدید آمده اند و چگونه از بین می روند؟

جوهر کارتریج Archives - فروشگاه کارتریج | شارژ کارتریج | خرید کارتریج | کارتریج اچ پی

عکسی را چاپ کرده اید ولی می‌بینید که در آن خطوط اضافی دیده می‌شود! این خطوط از کجا پدید آمده اند و چگونه از بین می روند؟
در هنگام چاپ و عکس بیشترین تعداد سوزن‌های جوهرافشان به کار گرفته می‌شوند. اگر همه آنها درست نباشند، نتیجه مشهود خواهد بود که چشم سریعا به آنها پی خواهد برد. این مشکل وقتی بیشتر خواهد شد که به جای برگه معمولی از برگه های مخصوص عکس که چند لایه بوده و جوهر به صورت کنترل شده به آنها وارد می‌شود، استفاده کنید. ایجاد خطوط اضافی را به روش زیر می‌توانید از بین ببرید:

قبل از چاپ عکس، تستی از سوزن‌های جوهرافشان بر روی کاغذ معمولی به عمل آورید.

به برگه تستی چاپ شده نگاهی بیاندازید، اگر خطوط دارای حفره‌هایی بودند، مجبورید که سوزنهای جوهرافشان را پاک کنید و سپس دوباره تست کنید. لازم به ذکر است که فراموش نکنید که تمام اینکارها را قبل از تست کردن بر روی برگه چاپی مخصوص عکس که گران می‌باشد انجام دهید.

 

Country: Iran